Kál RT jóváhagyott
Összes letöltése
1. Megalapozó vizsgálat
2. Településfejlesztési koncepció
3. Örökségvédelmi hatástanulmány
4. Településszerkezeti terv
5. HÉSZ
6. Környezeti vizsgálat
7. Alátámasztó munakrészek
8. Önkormányzati főépítészi nyilatkozatok
9. Vélemények, észrevételek
10. Testületi döntések
11. Tervlapok
Website powered by FileRun